Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen The Dentist Amsterdam en de patiënt.

Derden
The Dentist Amsterdam kan derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Kosten of gedragingen van deze derden vallen niet onder de aansprakelijkheid van The Dentist Amsterdam.

Kosten en betalingen
De patiënt is verantwoordelijk voor de kosten van behandeling, ongeacht de verzekeringsdekking. Betalingen dienen binnen 30 dagen na facturering te worden voldaan.

Afspraken en annuleringen
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor behandeling te worden geannuleerd om kosten te vermijden.

Behandeling en informatie
Voor uitgebreide behandelingen boven €250,- ontvangt de patiënt vooraf een prijsopgave. Kosten kunnen afwijken bij onvoorziene complicaties.

Reclames en klachten
Klachten over declaraties dienen binnen acht dagen schriftelijk te worden ingediend. Raadpleeg hiervoor ons Feedbackformulier.

Overschrijding betalingstermijn
Bij betalingsachterstand behoudt The Dentist Amsterdam zich het recht voor verdere behandeling op te schorten.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van The Dentist Amsterdam is beperkt tot het verzekerde bedrag onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.