Huisregels

Leidraad voor een geweldige ervaring

Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken binnen onze praktijk. Binnen onze praktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Als patiënt en bezoeker mag u erop vertrouwen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

De eerste afspraak

Als u overweegt over te stappen naar The Dentist Amsterdam, vragen wij u vriendelijk om bij uw huidige tandarts uw gegevens op te vragen en deze naar ons te laten sturen. U kunt dit bij voorkeur per e-mail doen naar info@thedentistamsterdam.nl. U kunt de gegevens ook meebrengen tijdens uw intake.

Indien uw huidige tandarts röntgenfoto’s heeft gemaakt, ontvangen wij deze ook graag per e-mail. Bij de intake vragen wij u zich te legitimeren.

Houd er rekening mee dat u pas officieel bij ons bent ingeschreven na de intake. Tot die tijd is het raadzaam uw huidige tandarts aan te houden.

Hygiëne

Wij werken graag in een schone mond. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om voorafgaand aan uw afspraak uw tanden te poetsen.

Periodieke controle

Er vindt twee keer per jaar een periodieke controle plaats, tenzij anders met u is afgesproken. Wanneer uw mailadres bij ons bekend is, krijgt u per mail een oproep als het weer tijd is voor de controle.

Wilt u een combinatie afspraak inplannen voor de controle en een mondhygiëne behandeling, dan kunt u deze telefonisch inplannen. Let op; de combi afspraken zijn gelimiteerd.

Vervolgafspraken voor een behandeling worden veelal direct na de controle gemaakt bij de receptie. Mocht dit niet direct mogelijk zijn, dan kan de afspraak ook telefonisch worden gemaakt.

Afspraak annuleren

Indien u onverhoopt een afspraak moet annuleren, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail door te geven, en dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen. Voor afspraken op maandag geldt dat deze de vrijdag ervoor geannuleerd moeten worden.

Wanneer u een afspraak niet of niet tijdig afzegt, worden er kosten in rekening gebracht (code C90, “niet nagekomen afspraak”), die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Bij de eerste keer dat u een afspraak zonder afzeggen niet nakomt en deze korter is dan 30 minuten, worden er geen kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Bij afspraken langer dan 30 minuten, of bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken, brengen wij de volledige voor u gereserveerde tijd in rekening. Voor de tandarts hanteren wij een tarief van € 2,- per minuut, voor de mondhygiëniste € 1,50 per minuut en voor de preventieassistente € 1,- per minuut.

Te laat komen

U wordt vriendelijk verzocht op tijd voor de behandeling aanwezig te zijn. Bij het te laat komen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid, of moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Wachttijden

Uiteraard streven wij ernaar om de wachttijden voor behandelingen zo kort mogelijk te houden. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat er een behandeling door omstandigheden wat kan uitlopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Pijnklachten

Wanneer u ’s ochtends zo vroeg mogelijk belt met een pijnklacht, proberen wij altijd op dezelfde dag nog een afspraak te maken en u zo mogelijk direct te behandelen. Bij ernstige pijnklachten wordt u altijd binnen 24 uur geholpen.

Buiten de openingstijden kunt u bij ongevallen, nabloedingen en ernstige pijnklachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, contact opnemen en een afspraak maken met de spoeddienst. Meer informatie over de spoeddienst kunt u vinden bij spoed.

Begroting

Van uitgebreide behandelingen (> 250,-) ontvangt u van tevoren een begroting per mail. Deze begroting is onder voorbehoud van tariefswijzigingen en eventuele complicaties bij de behandeling.

Uw contact- en verzekeringsgegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in relevante gegevens zoals uw woonadres, mailadres, zorgverzekering en telefoonnummer. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@thedentistamsterdam.nl

Uw gezondheid

Het is van groot belang dat u ons tijdig op de hoogte stelt van wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik. Dit kan van invloed zijn op uw mondgezondheid en onze behandeling.

Huisdieren

Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.

Mobieletelefoons

Wij verzoeken u vriendelijk om niet te telefoneren in de wachtkamer en uw telefoon op stil te zetten.

Uw eigendommen

The Dentist Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw spullen niet onbewaakt achter te laten in de wachtkamer, maar deze mee naar binnen te nemen in de behandelkamer.

Uitschrijven

Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen of niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen uit te schrijven.

Fysiek, verbaal en non-verbaal agressief gedrag en geweld, diefstal, vernieling of ander ernstig ongewenst gedrag wordt uiteraard niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Wanneer u zelf wenst uitgeschreven te worden, kunnen wij uw gegevens doorsturen naar uzelf of de nieuwe tandarts. U kunt dit verzoek telefonisch of per mail indienen.

Nieuwsbrief

Twee keer per jaar informeren wij iedereen per mail middels een nieuwsbrief over de ontwikkelingen bij ons in de praktijk. Zo worden nieuwe medewerkers voorgesteld en krijgt u informatie over gewijzigde openingstijden tijdens de zomer en rond de jaarwisseling. Deze nieuwsbrieven worden ook geplaatst op onze social media paginas

Suggesties

Suggesties
Wij streven ernaar onze kwaliteit en dienstverlening continu te verbeteren. Wij zijn dan ook altijd erg blij met suggesties, ideeën, op- of aanmerkingen naar aanleiding van de behandeling, informatievoorziening, wachtkamer, praktijk, behandelkamer of andere zaken.

U mag ons altijd aanspreken of uw bevindingen per mail versturen naar info@thedentistamsterdam.nl en/of een waardering achterlaten op Google of ZorgkaartNederland.